ENGIE00Kuipercompagnons_th.jpg
Engie01KuiperCompagnons_th.jpg
Oct. '18

Twynstra Gudde en KuiperCompagnons adviseren ENGIE bij de herontwikkeling van twee voormalige kolencentrales

Twynstra Gudde en KuiperCompagnons hebben opdracht gekregen van energieleverancier ENGIE om een plan en ontwikkelstrategie te maken voor de herontwikkeling van de terreinen van Centrale Gelderland in Nijmegen en Centrale Harculo in Zwolle. Deze twee voormalige energiecentrales worden gesloopt en de terreinen in Nijmegen en Zwolle krijgen een nieuwe bestemming. Het proces van visievorming en herontwikkeling is inmiddels opgestart.

Centrale Gelderland is gesitueerd op een centrale locatie aan de zuidoever van de Waal en aan de monding van het Maas-Waal kanaal. Het terrein is circa 32 hectare groot en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Op het terrein zelf is de sloop van de diverse onderdelen van de oude centrale in volle gang. Met ondersteuning van Twynstra Gudde en KuiperCompagnons en in samenwerking met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland is ENGIE het proces gestart een gebiedsvisie op te stellen. Hierin worden, in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014, de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied beschreven. De locatie van deze voormalige kolencentrale moet gaan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaves over energie, klimaat en werkgelegenheid. De insteek is om nieuwe duurzame vormen van energieopwekking op een slimme manier te combineren met bijvoorbeeld nieuwe (watergebonden) bedrijvigheid.

Centrale Harculo in Zwolle is juist aan de rand van de stad gesitueerd, op een fraaie plek aan de oostoever van de IJssel, bij het buurtschap Harculo. Het terrein is circa 70 hectare groot. Hier is de sloop van de oude centrale vergevorderd en is het overleg met gemeente Zwolle over de herontwikkeling opgestart.

Zie ook: Architectenweb