nieuws › UrbanFarmingPartners opent de eerste productie eenheid onder de naam GroGrace 1TM op 3 augustus
image20LR.jpeg
image3LR.jpeg
image5LR.jpeg

UrbanFarmingPartners opent de eerste productie eenheid onder de naam GroGrace 1TM op 3 augustus

11 aug '22

GroGrace 1TM de eerste verticaal gelaagde productie eenheid zonder daglicht en R&D centrum van Urban Farming Partners Singapore (UFPSG), waar KuiperCompagnons een aandeel in heeft, is afgelopen 3 augustus geopend. Dr Amy Khor , Senior Minister of State voor Duurzaamheid en Milieu verzorgde de opening samen met H.E. Margriet Vonno, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore en de heer Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam.

De Urban Farm
De 720m2 grote faciliteit laat zien welke positieve invloed overdekte stedelijke landbouwtechnologieën (allen van Nederlandse oorsprong) kunnen hebben op de Singaporese afhankelijkheid van geïmporteerde producten.

De faciliteit bestaat uit vier kweekvloeren van 180 m², waarvan de bovenste drie worden gebruikt voor de teelt van bladgroenten en kruiden, terwijl de onderste verdieping wordt gebruikt voor lopend onderzoek en ontwikkeling voor de teelt van andere soorten producten. De huidige opzet zal naar verwachting 33 ton producten per jaar opleveren.

Het verticale ontwerp van GroGrace 1TM is schaalbaar en kan gemakkelijk worden gemonteerd, waardoor het een geweldige oplossing is voor een sterk verstedelijkt land als Singapore. De implementatie van dergelijke faciliteiten in heel Singapore kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan Singaporese '30 bij 30'-doelstelling om tegen 2030 30% van de consumentenproducten lokaal te produceren.

Een andere belangrijke functie van de GroGrace-faciliteit is het opleidingscentrum voor toekomstige opgeschaalde Urban Farming Partners-faciliteiten.

Samenwerking
Het UFPSG-partnerschap is voortgekomen uit een publiek-private samenwerking en maakt deel uit van het programma 'Partners for International Business'. Het omvat de Netherlands Enterprise Agency, een overheidsinstelling met toegang tot een wereldwijd netwerk van ambassades en private partners Priva, Orange Climate, Signify, Dry Hydroponics, KE GrowAir, Kenlog, KuiperCompagnons, en Walraven. Samen met de Singapore Food Agency (SFA) en het lokale bedrijf Bambull wil UFPSG stadslandbouw in Singapore en Azië promoten.

Quotes
Tijdens de openingsceremonie gaf H.E. Margriet Vonno, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore, commentaar op de weergave van de relatie van Nederland met Singapore, evenals de beweegredenen van Nederland voor internationale samenwerking in het algemeen.

"UFP is een showcase voorbeeld van onze uitstekende relatie met Singapore, en de belichaming van de Nederlandse internationale positioneringsstrategie die citeert: "Samen wereldwijde uitdagingen oplossen.", aldus H.E. Margriet Vonno, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore.

De heer Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, toonde zich enthousiast over de mogelijkheden die Nederlandse tuinbouwtechnologieën kunnen bieden aan Singapore.

"Prangende kwesties zoals klimaatverandering, geopolitiek en de Covid-19-pandemie hebben het belang van robuuste lokale voedselsystemen aangetoond. Verticale landbouw is in dit opzicht een baanbrekend initiatief. Met de aanwezigheid van hoogstaand onderzoek, bedrijven en universiteiten is de regio Rotterdam een van de belangrijkste clusters voor gemoderniseerde landbouwconcepten en tuinbouw in de wereld. We kunnen de uiteenlopende vraagstukken op het gebied van voedselzekerheid echter niet afzonderlijk aanpakken. We zijn blij dat we onze kennis op het gebied van stadslandbouw kunnen delen met een regio met een vergelijkbare grondschaarste, en verwelkomen de uitwisseling van ideeën om voedselduurzaamheid te bevorderen. De GoGrace-faciliteit is een belangrijke stap in de goede richting".

Mede-oprichter en CEO van UFPSG, Grace Lim, deelde haar persoonlijke band met de kwesties van duurzaamheid en voedselzekerheid,

"Mijn grote interesse in duurzame landbouw heeft me ertoe aangezet om 6 jaar geleden groenten te kweken in mijn eigen tuin. Sindsdien ben ik gedreven om de eerste faciliteit in Singapore op te zetten die gebruik maakt van 100% Nederlandse tuinbouwtechnologieën, omdat ik geloof in de visie van de Nederlanders om de wereld te voeden door groeiende steden te veranderen in producerende steden. GroGrace 1TM maakt duidelijk dat verticale stadslandbouw haalbaar en schaalbaar is in Singapore en de regio. Ik ben ervan overtuigd dat deze faciliteit en deze gezamenlijke uitwisseling van ideeën met onze Nederlandse partners als springplank zullen dienen voor verdere innovatie in de Singaporese agro-industrie en voor de ontwikkeling van Singapore naar een meer zelfvoorzienende natie.


Initiatiefnemer, mede-oprichter en projectleider van de ontwikkeling van GroGrace 1TM, Wouter Vos is programmadirecteur ‘Liveable Cities’ bij KuiperCompagnons.

"De afgelopen 20 jaar heb ik aan veel projecten in de verstedelijkte delta’s gewerkt. Hiermee ontstond er een nieuwsgierigheid naar op welke wijze wij de mensen van betaalbaar en gezond eten kunnen blijven voorzien. De data uit GroGrace 1TM zal een beter inzicht geven in op welke wijze mensen op een duurzame manier slimmer om kunnen gaan met grondstoffen en ruimte."

Deze samenwerking tussen Singapore en Nederland komt voort uit de behoefte van beide landen om te overleven en in hun eigen levensonderhoud te voorzien, in plaats van innovatieve technologieën te ontwikkelen omwille van de ijdelheid. Bovendien belichaamt de samenwerking tussen Singaporese en Nederlandse ondernemers de voortdurende geest van een gezonde uitwisseling van kennis tussen naties tot wederzijds voordeel, vooral met betrekking tot de geglobaliseerde kwestie van voedselzekerheid.


AiSdF00zOvoproject:

Ontwikkeling van een Urban Farm