Foto door Ramon van Jaarsveld

Verstedelijking vergt landelijke aanpak én samenwerking

18 apr '18

De verstedelijkingsopgave in Nederland is zo groot en veelzijdig dat deze weer op nationaal niveau moet worden benaderd. Dat vereist een intensieve samenwerking tussen markt en publieke partijen en een open debat over wat zij gezamenlijk kunnen betekenen voor de stad. De aanzet daartoe gaven veertien marktpartijen, NEPROM en IVBN op woensdag 4 april 2018 in het Utrechtse Media Plaza, tijdens een drukbezochte bijeenkomst over de contouren van een Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking.

Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling van BPD zegt: “Vergeet niet: wonen is een grondrecht. De overheid heeft de plicht voor voldoende woongelegenheid te zorgen en dat gaat op dit moment niet goed. Door schaarste is wonen een handelsobject geworden in plaats van een eerste levensbehoefte. Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de betaalbaarheid van het wonen.”

Om een einde te maken aan die schaarste moeten er in de periode tot 2030 circa één miljoen woningen worden gebouwd. Maar het probleem is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het op tijd realiseren daarvan. Laat staan dat er wordt gekeken naar andere opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. “We zijn te veel bezig met de korte termijn en kleinschalige opgaves. De juiste afwegingen op het juiste schaalniveau ontbreken. En dat leidt tot suboptimale oplossingen.”

Vandaar de oproep tot een nieuw nationaal perspectief. “Wat zijn de doelen die we ons als land stellen, welke middelen zijn daarvoor beschikbaar en hoe geven we daar samen vorm en inhoud aan?” Marktpartijen, onder aanvoering van NEPROM, willen met het Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking het gesprek hierover aanzwengelen, om zodoende een bijdrage te leveren aan de Nationale Omgevingsvisie.

Onder de vele sprekers was ook onze directeur Gijs van den Boomen, die een aantal inspirerende voorbeelden gaf van projecten waarbij anders te werk is gegaan. ‘Denk anders, denk logisch, denk om, denk groen en denk groot’, waren daarbij de leidende principes. Met name groot denken is volgens Van den Boomen belangrijk. “Ook in de samenwerking die je tot stand wil brengen. We zoeken met elkaar naar goede oplossingen, maar dat moet wel in een groter verband gebeuren dan nu het geval is. En we moeten vooral ook niet bang zijn voor de keuzes de gemaakt moeten worden.”

Het Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking zal op de Dag van de Projectontwikkeling op 17 mei 2018 worden aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees hier het verslag van het drukbezochte debat over de contouren van een Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking.

Bron: neprom.nl
Artikel door Eric Harms
Foto's door Ramon van Jaarsveld