NeunenWest.jpg
DeNeunensekrant.jpg

Volle bak bij informatieavond Nuenen-West

26 jan '18

Reportage uit de Nuenense Krant van 25 januari 2018

Verslag: Marlène van Kuyk en foto’s: Gemma Eerdmans.

Woensdagavond 17 januari jl.
Een grote en gemêleerde groep belangstellenden is in Het Klooster aanwezig om meer te weten te komen over alle plannen rondom Nuenen-West.

Na een inleiding door wethouder Martien Jansen, volgt Timon van der Horst van de gebiedsontwikkelaar BDP Ontwikkeling BV. In zijn presentatie geeft hij onder meer uitleg over de positionering van de wijk, met Nuenen als ‘sterk merk’, de gunstige ligging en diverse landschappelijke kwaliteiten. Zo zal bijvoorbeeld het Dommeldal toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars.
Voor de sociale cohesie in de wijk zijn al diverse activiteiten vanuit BDP geïnitieerd, zoals een kerstborrel, een fietstocht en Rondje NuenenWest, in de hoop dat dit op termijn door de buurtbewoners wordt overgenomen. Dat lijkt te gaan lukken, want inmiddels is er een buurtvereniging in oprichting.

Groen
Jacco van Leeuwen van KuiperCompagnons vertelt uitgebreid over de architectuur en herijking van het gebied. Vervolgens gaat hij dieper in op diverse componenten waaruit het gehele plan bestaat. In het huidige plan zijn twee thema’s opgenomen, ‘Landelijke buitens’ en ‘Dorpse buurten’, vier grote parken en de door de wijk slingerende Dorpslaan, om de diverse buurten te verbinden. Volgens hem woont straks iedereen wel in het groen. Er worden plekken geschapen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, geïnspireerd op hoe Van Gogh naar Nuenen keek, waar 'mensen bij elkaar aan tafel schoven.' De wijk moet echt een onderdeel van Nuenen gaan vormen en geen 'dorp op zich'. De laatste spreker Guido la Rose van Anteagroup leidt het publiek door de wettelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld de wettelijk verplichte herziening van het bestemmingsplan en de nieuwe opzet daarvan.

Informatiemarkt
Na afloop is er in de Raadszaal een informatiemarkt. Er wordt volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om bij de stands van alle bij Nuenen-West betrokken partijen vragen te stellen. Getuige de grote opkomst deze avond, is er duidelijk in een behoefte voorzien.
Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-nuenenwest.nl