nieuws › Winnaars KuiperCompagnons Graduation Awards bekend!
2ForestHabitatsVisionhoofdstukomslag.jpgontwerp van Jean - François Gauthier, vier nieuwe bostypen voor Brussel
1scenario.pngbeeld van Tom Struyf bij zijn plan om de leefkwaliteit op het Amerikaanse platteland te verbeteren

Winnaars KuiperCompagnons Graduation Awards bekend!

27 nov '20

Dit jaar werden voor de derde keer de KuiperCompagnons Graduation Awards uitgereikt, waarbij de tien ontwerpopleidingen van universiteiten en hogescholen de inzendingen aanreikten. De uitreiking vond deze keer online plaats, maar we hopen elkaar op 11 maart 2021 te treffen, zodat we het glas op de winnaars kunnen heffen.

De winst ging bij de masterprojecten naar Jean-François Gauthier, Academie van Bouwkunst Amsterdam, met zijn plan om in Brussel plekken te veranderen in stadsbossen. Twee eervolle vermeldingen gingen naar Freek van Riet en Johan van Ling, beide student stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Johan van Ling viel op door bij stadsvernieuwing gebruik te maken van de Brusselse kantoren van de Europese Unie. Freek van Riet schetst een handelingsperspectief om tijdig in te spelen op de gevolgen van de klimaatverandering, waarmee hij zijn vermelding verdient.

Bij de Bachelorprojecten won Tom Struyf, Van Hall Larenstein, met zijn voorstel om de leefkwaliteit op het Amerikaanse platteland te verbeteren door middel van landschapsontwikkeling. De tweede prijs ging naar Ruben Bos, Van Hall Larenstein, voor zijn ontwerp om een park te plaatsen op het Arnhems spooremplacement. De eervolle vermelding werd uitgereikt aan Roy Italiaander, Van Hall Larenstein, voor het combineren van klimaatoplossingen met de recreatieve beleving van de Zuidwaterlinie.

De jury was erg te spreken over de maatschappelijk betrokkenheid en de geëngageerdheid van de inzendingen. Tijdens de uitreiking merkte Gijs van den Boomen dan ook op dat je afstuderen de uitgelezen kans is om zo groot te dromen. Houd dat vast in je latere werk, want die emotie en betrokkenheid is mooi om terug te zien.

Opzet van de prijs:
De KuiperCompagnons Graduation Awards werden dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Er zijn 30 projecten aangereikt door de 10 ontwerpopleidingen in Nederland op het gebied van Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. Deze zijn in het september nummer van de Blauwe Kamer gepresenteerd, waarna ze werden beoordeeld door de zogenoemde Club van 50. Dit is een groep vakgenoten van diverse disciplines die ieder een top 2 voor de Masterprojecten en een top 3 voor de Bachelorprojecten hebben uitgebracht. Hier kwam de lijst genomineerden uit voort waarna de eindjury de uiteindelijke winnaars heeft bepaald. De jury bestond uit Gijs van den Boomen (KuiperCompagnons) en scheidend Rijksadviseurs Berno Strootman (Strootman Landschapsarchitecten) en Daan Zandbelt (De Zwarte Hond)