omgevingswetKuiperCompagnons01.jpg

Workshop: Maken van een omgevingsvisie

23 mrt '17

Inmiddels weten velen van u wat de Omgevingswet zo’n beetje inhoudt en welke kerninstrumenten er zijn. U weet vast ook dat de wetgever ervan uitgaat dat we eerst een omgevingsvisie maken. Maar hoe doe je dat? Meld u zich dan aan voor de workshop 'maken van een omgevingsvisie' .

Workshop
In de praktische werksessie ‘Maak vandaag een begin met uw omgevingsvisie’ gaat u onder leiding van Gerwin Gabry zelf aan de slag om die eerste schreden te zetten. Als resultaat heeft u aan het einde van de middag een plan van aanpak voor het maken van uw omgevingsvisie en een overzicht van kernkwaliteiten van uw gemeente, dat kan dienen als aanzet voor een integraal afwegingskader.

Doelgroep
Deze workshop is bestemd voor beleidsmedewerkers omgevingsrecht en ruimtelijke ontwikkeling en iedereen die betrokken is bij het opstellen van omgevingsvisies en/of visievorming in het omgevingsplan of programma, zoals beleidsmakers (o.a. op het gebied van RO, milieu, water, verkeer en natuur), bestuurders, adviseurs en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Meer informatie en aanmelden kan via Omgevingsweb