Omgevingswet

De Omgevingswet werkt! De wet treedt in 2021 in werking maar nu al levert werken met de Omgevingswet voordelen op. Zo zorgt de integratie van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie voor een consistenter en voorspelbaarder overheid. Daarnaast kan een slimme vertaling van de omgevingsvisie in het omgevingsplan ervoor zorgen dat beslissingen op vergunningen voor reguliere activiteiten sneller worden genomen. Daardoor kan aan de afweging van ontwikkelingen die grote invloed op de omgevingskwaliteit hebben meer aandacht worden gegeven. Wij bieden een totaalpakket; van concept omgevingsvisie tot en met een digitaal ontsloten omgevingsplan.

KuiperCompagnons werkt aan omgevingsvisies en omgevingsplannen en denkt mee met I&M in het kader van de pilots Omgevingsvisie. Mede op basis van die ervaring is onze visie op de instrumenten van de Omgevingswet dat die continu in verandering zullen zijn; het integreren van het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving en de onlosmakelijke verbinding daarvan met het sociale domein betekent dat er altijd wel ‘iets’ verandert. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van het planproces en voor de samenwerking.

De breedte van KuiperCompagnons; van architectuur tot juridische regeling zorgt ervoor dat integraal werken een tweede natuur is. De Omgevingswet zorgt er voor dat wij die kennis en vaardigheden nog beter kunnen inzetten zowel bij overheid als bedrijfsleven.


Wilt u meer weten? Mail of bel dan met:

Gerwin Gabry
ggabry@kuiper.nl
06 513 680 37
Rene van der Zweerde
rvanderzweerde@kuiper.nl
06 536 335 44