projecten › Akoestisch onderzoek Dunantbuurt
dunantbuurtAmsterdam01.jpg
dunantbuurtAmsterdam04.jpg
dunantbuurtAmsterdam03.jpg
dunantbuurtAmsterdam02.jpg

Akoestisch onderzoek Dunantbuurt

Amsterdam NL – Door de Alliantie Ontwikkeling wordt de nieuwbouw van de Dunantbuurt voorbereid.

Door de Alliantie Ontwikkeling wordt de nieuwbouw van de Dunantbuurt voorbereid. De planvorming betreft deels huur, deels koopwoningen. Bureau Inbo heeft hiervoor een tweetal verkavelingsstudies opgesteld. Naast verschillende stedenbouwkundige ontwerpparameters is het omgevingsgeluid medebepalend voor de optimale verkaveling.

De doelstelling om Kuiper Compagnons in te schakelen was om inzicht te verschaffen in de gevolgen van het omgevingsgeluid voor het plan zodat – in samenhang met andere stedenbouwkundige parameters – een optimale verkaveling kan worden vastgesteld.

Akoestisch onderzoek 240 woningen
Opdrachtgever: De Alliantie Ontwikkeling
Architect: INBO architecten
gerelateerde projecten