projecten › Akoestisch onderzoek Tramsingel
tramsingelbreda03.jpg
tramsingelbreda02.jpg
tramsingelbreda04.jpg
tramsingelbreda01.jpg

Akoestisch onderzoek Tramsingel

Breda NL – Het plan ´Tramsingel´ Breda omvat de realisatie van ca.

Het plan ´Tramsingel´ Breda omvat de realisatie van ca. 223 zelfstandige en 36 onzelfstandige studentenunits en een plint met ca. 325 m2 commerciele ruimte. Uit een inventarisatie door bureau Rho bleek dat de naastgelegen brand-weerkazerne en garagebedrijf ‘De Tram’ vanuit geluidoogpunt nader onderzoek verlangde. De afstand tot deze bedrijven is namelijk minder dan de zogenaamde richtafstanden die door de VNG-publicatie worden aangegeven. Op voorhand kon daarom niet worden uitgesloten dat de geluidbelasting op de nieuwe woningen voldeed aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

KuiperCompagnons werd voor deze reden gevraagd de geluidsbelasting op het nieuwbouwplan vast te stellen en tevens de toetsing en verantwoording te behandelen.

Akoestisch onderzoek
223 zelfstandige & 36 onzelfstandige studentenunits
325m2 commerciele ruimte
Opdrachtgever: BAX Vastgoedontwikkeling bv
Architect: VvR architecten
gerelateerde projecten