Bedrijven en milieuzonering

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste afstemming tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij zijn de aspecten gevaar, geluid, geur en stof van belang. In de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn richtafstanden opgenomen. Van deze VNG-richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken. Soms is een akoestisch onderzoek benodigd om de onderbouwing sterk te maken.
Wij kunnen u helpen bij het oplossen van deze problematiek.

-Toetsing VNG-richtafstanden
-Motivering
-Akoestisch onderzoek inrichtingenwerkvelden

milieu

Gerelateerde projecten