projecten › Beeldkwaliteitsplan en herinrichtingsplan Keizerserf
nijverdal03.jpg
nijverdal01.jpg
nijverdal02.jpg

Beeldkwaliteitsplan en herinrichtingsplan Keizerserf

Nijverdal NL – Voor de kern van Nijverdal is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Een licht en vrolijk centrum
Voor de kern van Nijverdal is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Een plan dat spelregels
bevat voor zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte. De gemeente zal straks trots zijn op haar openbaar gebied; een levendig compact centrum met een aantrekkelijk hart. Dat wordt bereikt door een concentratie van functies en een comfortabel hoogwaardig voetgangersgebied met aandacht voor verblijfsrecreatie te realiseren. Het centrum moet herkenbaar zijn en een eenheid vormen. Dit wordt gecreëerd door een eenduidige inrichting voor het gehele centrum; een tapijt van zandkleurige klinkers vormt de basis. Deze kleur geeft identiteit aan Nijverdal en vormt een contrast met de “oude dame Helledoorn”.

Als eerste fase is het winkelgebied Keizerserf heringericht. Hiermee is de toon gezet voor een nieuw centrumgebied van Nijverdal. Samen met de realisatie van het nieuwe huis voor Cultuur en Bestuur vormt dit een geweldige inspiratiebron voor de ontwikkeling van het nieuwe hart.

Opdrachtgever: gemeente Hellendoorn
gerelateerde projecten