projecten › Begeleiding gebiedsgerichte omgevingprogramma's Kaag en Braassem
Figuurinstrumenten.png
BeeldenwebisteAadRKB.png

Begeleiding gebiedsgerichte omgevingprogramma's Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem – Middels gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s de aansluiting tussen visie en omgevingsplan verbeteren

KuiperCompagnons heeft de gemeente eerder begeleid bij het verbeelden van de omgevingsvisie en werkt aan het opstellen van het omgevingsplan voor een gedeelte van de gemeente. Vanuit deze werkzaamheden werd de kans/behoefte gesignaleerd om middels gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s de aansluiting tussen visie en omgevingsplan te verbeteren. KuiperCompagnons heeft de gemeente begeleid bij het opstellen hiervan en de doorvertaling ervan in de andere instrumenten verwerkt. Dit is een goed voorbeeld van aanscherpingen op basis van wat wij de ‘kleine beleidscyclus’ noemen.

In de omgevingsvisie is onderscheid gemaakt tussen verschillende gebiedstypen. De gemeente wil per gebied andere kwaliteiten borgen en aan andere ontwikkelingen ruimte bieden. Dit onderscheid is volgens ons van groot belang voor een goede aansluiting tussen visie en plan. Echter, is enkele een gebiedsgerichte beschrijving op hoofdlijnen in de omgevingsvisie niet altijd afdoende voor een goede beleidsmatige basis voor het omgevingsplan. Een omgevingsprogramma kan hierin een oplossing bieden. Het heeft voor de gemeente gefungeerd als schakel tussen omgevingsvisie en omgevingsplan.

Programma: begeleiden van de gemeente in het maken van gebiedsgerichte omgevingsprogramma's voor het verbeteren van de aansluiting tussen visie en omgevingsplan

Opdrachtgever: Gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtperiode: maarr 2021 - december 2021

Status: vastgesteld

Team: Vincent Okhuijzen, Linda Dekker en Max van Gils
gerelateerde projecten