Beheersverordening

Rijswijk NL

KC is op verschillende fronten actief voor de gemeente Rijswijk, met uitbreidingsplannen, herstructureringen en advisering over de gebiedsbestemming, de stedenbouwkundige ontwikkeling en de aanpak daarvan. Soms is het raadzaam om voor een afwijkende aanpak te kiezen, zoals in het geval van het specifieke plangebied dat nu het Elsenburgerbos, een volkstuinencomplex, enkele woningen en een terrein van TNO omvat. Voor de komende jaren zijn weinig nieuwe ontwikkelingen voorzien in het plangebied. KC adviseerde daarom geen uitvoerig bestemmingsplan op te stellen, maar juist te kiezen voor een zogeheten beheersverordening.

Minder voorwaarden, meer flexibiliteit
Door middel van een beheersverordening wordt de bestaande situatie in een gebied vastgelegd, zonder daarbij voorwaarden op te stellen voor toekomstige ontwikkelingen. Dit biedt een hogere mate van flexibiliteit, en anders dan bij een bestemmingsplan is het formeel niet nodig de verordening ter inzage te leggen of te onderwerpen aan bezwaar- of beroepsprocedures.


Gerelateerde projecten

deltapoort07_th.jpg
Deltapoort Blauw Bloed

Rotterdam-Drechtsteden NL

skoatterwaldx_th.jpg
Skoatterwâld

Heerenveen NL

goudawestergouwe06_th.jpg
Westergouwe

Gouda NL