BIM (Building Information Modelling)

In de bouwwereld is BIM een begrip, met succesverhalen en valkuilen. Door het werken met een BIM-model worden discrepanties in de informatie tussen de verschillende disciplines dan wel betrokken partijen vermeden; er is sprake van één digitaal coördinatiemodel. De kwaliteit van informatie neemt dus toe. De sleutel hierbij is het creëren van een datamodel waarbij de input wordt afgestemd op de gewenste output.
KuiperCompagnons is gespecialiseerd in de hoogwaardige uitwerking van projecten in een BIM-model. (Building Information Modelling) Wij acteren als BIM-partner, BIM-manager of beide en kennen de mogelijkheden en moeilijkheden. Op dit gebied kunnen wij een uitgebreid dienstenpakket aanbieden.

Diensten

BIM-management
Als BIM-manager zullen wij als middelpunt fungeren in het BIM-ontwerpproces. Wij sturen de diverse BIM-coördinatoren van de overige partijen aan en stellen hiervoor een BIM-protocol op. Op basis van dit protocol zal er een vooraf bepaalde mate van toetsing en sturing plaatsvinden, op kwaliteit maar ook op het proces. In overleg met het team en opdrachtgever zal altijd worden bekeken of een LEAN-planning kan worden toegepast.

BIM-model kwaliteitscontrole
Om te zorgen dat de kwaliteit van de BIM-modellen van alle partijen tijdens ontwerp en engineering in orde is en toetsen wij dit aan vooraf bepaalde criteria door middel van geavanceerde software., bijvoorbeeld de Basis ILS. Afhankelijk van de complexiteit van het project kunnen diverse manieren van verificatie en validatie worden ingezet.

BIM-uitwerking
Voor veel opdrachtgevers werken wij plannen uit in een BIM-model, van de diverse ontwerpfasen tot en met de uitvoering, in 3d of 4d. Hiervoor beschikken wij over ervaren bouwkundigen met kennis van de software en toe te passen BIM-methodieken.

BIM-presentatie
Met eenvoudige middelen kunnen wij vanuit uw BIM-model presentatiebeelden of een video genereren zodat de klant of eindgebruiker beter inzicht krijgt in het ontwerp.

BIM-advies
Door onze jarenlange ervaring met BIM-projecten adviseren wij bedrijven die starten met BIM door middel van o.a. presentaties en workshops en in de daadwerkelijke implementatie van de software, hardware en werkmethodieken.


Gerelateerde projecten