Bouwfysische advisering

Onze adviseurs ondersteunen u graag op het gebied van bouwfysica. Door onze ruime ervaring met de nieuwbouw, renovatie en transformatie van woningen, scholen, ziekenhuizen en laboratoria kunnen wij advies aanbieden op elk gebied.
Voor de gebruiker van een gebouw is het belangrijk dat het gebouw een bepaalde leefkwaliteit biedt.
Hierbij zijn de eisen uit het Bouwbesluit 2012 een wettelijke basis, maar om te komen tot een bepaald kwaliteitsniveau welke door de ontwikkelaar of de gebruiker gewenst is, maken wij gebruik van aanvullende richtlijnen of bijvoorbeeld de eisen die in het kader van een BREEAM-certificering worden gesteld.

Diensten

EPC-berekeningen
Het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt van een gebouw.

Galm en ruimteakoestiek
(Beperking van) galm en toetsen ruimteakoestiek voor diverse ruimten.

Geluidwering
Berekenen geluidwering van de gevel, waaronder het berekenen van de optredende geluidbelastingen en het bepalen van de benodigde geluidwerende voorzieningen.

Geluidsmetingen
Middels een gekalibreerde geluidsmeter voeren wij geluidsmetingen uit voor diverse situaties. Verkeersgeluid, maar ook installatiegeluid. Hiernaast adviseren wij in de eventuele benodigde maatregelen.

Interne geluidwering
Beoordelen van gerealiseerde situaties en het uitvoeren van controlemetingen in de praktijk.Gerelateerde projecten