Bouwkundig advies en engineering

Door onze brede kennis en ervaring kunnen wij voor elk project de passende ondersteuning bieden op het gebied van bouwkunde. Of het nu gaat om advies of de volledige technische uitwerking van een project.

Diensten

Bouwkundig modelleerwerk en/of tekenwerk
Als onafhankelijke partij werken wij voor onze opdrachtgevers plannen uit van voorlopig ontwerp tot uitvoerings- en revisietekeningen, altijd met respect voor zowel budget als ontwerp. Deze uitwerking is vanzelfsprekend conform de regelgeving en de gangbare bouwpraktijk en kan door middel van BIM/Revit of (nog) in Autocad.

Detailbeoordeling en advisering
Specifieke aansluitingen vragen om specifieke kennis. In het ontwerp van een gebouw ontstaan juist bij de detailaansluitingen veel fouten. Het is verstandig om dit aspect daarom ook grondig te laten toetsen. Wij verzorgen hiervoor een rapportage met, vooraf bepaalde, heldere toetsingscriteria.

Total-engineering
Bij veel organisaties is de inhoudelijke kennis om de complete voorbereidingsfase goed te coördineren niet aanwezig. Dit zien wij met name bij partijen die sporadisch met een bouwproject te maken hebben en daarbij verder wel een professionele (inkoop)organisatie hebben.
Voor deze partijen bieden wij een zogenoemd Total-engineeringstraject aan. Dit traject is gebaseerd op het ontzorgen van uw organisatie waarbij wij het designmanagement, het PvE/URS en alle ontwerp en engineering verzorgen in de voorbereidingsfase.
Met onze kennis en netwerk van partners kunnen wij voor elk type opdracht een succesvol resultaat garanderen.

Begeleiding aanbestedingen en advisering procurement
Met onze brede ervaring en netwerk zijn wij in staat om voor onze opdrachtgever een passende aanbesteding te verzorgen voor een diversiteit aan projecten. Met heldere selectiecriteria zorgen wij voor een juiste short list en stellen de juiste EMVI-gunningcriteria inclusief het uitvraagdocument op. Voor de gunning kunnen wij adviseren in de onderhandelingen en eventuele bezuinigingen.

Technische omschrijvingen, bouwkostenramingen

Contracttekeningen
Verkooptekeningen en -beelden, kopers/contracttekeningen, splitsingstekeningen, interieurtekeningen en revisietekeningen.
Buiten de technische uitwerking is de tekening of het model een belangrijk communicatiemiddel voor afspraken met gebruikers, kopers of investeerders. Voor elke belanghebbende kennen wij de juiste output of medium, of de partij nu geïnformeerd moet worden of gecontracteerd.

Ondersteuning werkvoorbereiding
Door onder andere het werken met een BIM-model ontstaat er een grote hoeveelheid informatie die wij snel en effectief inzetten in de werkvoorbereidingsfase ten behoeve van de aannemer. Of het nu gaat om het maken van uittrekstaten of het communiceren met –en ondersteunen van- de onderaannemers en leveranciers.


Gerelateerde projecten

sanquinamsterdam01_th.jpg
Bloedbank Sanquin

Amsterdam NL