Bouwregelgeving en brandveiligheid

Onze adviseurs ondersteunen u graag op het gebied van bouwregelgeving. Door onze ruime ervaring met de nieuwbouw, renovatie en transformatie van woningen, scholen, ziekenhuizen en laboratoria kunnen wij advies aanbieden op elk gebied.

Diensten

Brandveiligheid
Onze brandveiligheidsadviseurs zorgen ervoor dat uw project voldoet aan de vigerende regelgeving en dat dit veilig kan worden gebruikt. Wij starten hiervoor met een Quickscan brandveiligheid en zorgen hierna voor de brandveiligheidstoetsing ten behoeve van de omgevingsvergunning, inclusief de benodigde brandoverslagberekeningen. Daarnaast verzorgen wij de nodige communicatie met de brandweer.

Praktijktoets brandscheidingen
Voorafgaand en tijdens de uitvoering kunnen onze adviseurs voor elke brandscheiding op detailniveau adviseren over- en beoordelen van de juiste uitvoering van brandwerende aansluitingen of doorvoeren.

Bouwbesluittoetsing
Naast de brandveiligheidstoetsing verzorgen wij ten behoeve van de omgevingsvergunningsaanvraag een volledige bouwbesluittoets. Ook hierbij zorgen wij in de beginfase van het project voor een Quickscan, zodat het ontwerp conform de regelgeving verder wordt uitgewerkt.

Vergunningenmanagement en -advies
Bij complexere projecten zijn er meerdere vergunningen en/of besluiten benodigd voorafgaand aan de uitvoering. Dit gaat bijvoorbeeld om een RO-procedure, omgevingsvergunning of watervergunning. Wij adviseren onze opdrachtgever in elk stadium van een project en houden daarna de communicatie- en informatiestromen van en naar het bevoegde gezag in de hand. Daarbij worden de aanvragen via het omgevingsloket uiteraard door ons geregeld.

Wilt u meer weten?
bel of mail met Michiel Burger of Tobias van Westrenen

mburger@kuiper.nl
06 576 264 77

tvanwestrenen@kuiper.nl
06 123 474 69


Gerelateerde projecten