projecten › Centraal winkelgebied
middelburgwinkelgebied05.jpg
middelburgwinkelgebied001.jpg
middelburgwinkelgebied02.jpg
middelburgwinkelgebied04.jpg
middelburgwinkelgebied01.jpg
middelburgwinkelgebied03.jpg

Centraal winkelgebied

Middelburg NL – De Zeeuwse hoofdstad Middelburg beschikt over een fraai historisch centrum, dat ondanks de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog breed wordt gekoesterd.

De Zeeuwse hoofdstad Middelburg beschikt over een fraai historisch centrum, dat ondanks de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog breed wordt gekoesterd. Voor de wederopbouw is dan ook gekozen voor een aanpak die het historische karakter ten volste respecteert. De centrumfuncties en de winkelstructuur, de verkeersroutes en de bereikbaar zijn daarnaast van invloed op het inrichten van de openbare ruimte. KC werd geselecteerd om een inspirerende toekomstvisie neer te leggen in een Masterplan voor het centrale winkelgebied.

Historisch én eigentijds
De herinrichting van het winkelgebied is gefaseerd aangepakt. Voor elke ontwikkelingsstadium heeft KC een gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld. De optelsom van die deelplannen heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogstaande aanpassing van de openbare ruimte in de Zeeuwse hoofdstad, met zowel oog voor de historische waarde als de inpassing van eigentijdse stedelijke functies.

gerelateerde projecten