projecten › RijswijkBuiten
RijswijkBuiten01.jpg
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten08.jpg
KuiperCompagnonsBeatrixzoneRijwijkBuiten.jpg
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten03.jpg
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten01.jpg
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten09.jpg
RijswijkBuiten02.jpg

RijswijkBuiten

Rijswijk NL – KuiperCompagnons en de gemeente Rijswijk werken samen aan een nieuwe, duurzame en groene wijk.

KuiperCompagnons en de gemeente Rijswijk werken samen aan een nieuwe, duurzame en groene wijk. Een plek voor een gemeenschap waar modern en vooruitstrevend leven wordt gecombineerd met geschiedenis en traditie. Het wordt een toegankelijke wijk waar iedereen in een aantrekkelijk woonklimaat ‘buiten’ gewoon kan wonen.
Het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos nemen in RijswijkBuiten een centrale plaats in en bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de nieuwe wijk. De groenstructuur van de parken loopt als groene vingers door in de woonbuurten: ‘de wijk en de parken omarmen elkaar’.

RijswijkBuiten krijgt een extra identiteit door het respecteren en het opnemen van bestaande historische elementen. Heden en verleden worden hierdoor zichtbaar met elkaar verbonden. Het voormalige klooster en buitenplaats ‘Sion’ speelt een belangrijke rol hierin.

RijswijkBuiten is een duurzame wijk in alle opzichten. Zowel op het niveau van woningen als op maatschappelijk vlak. Waar groene autoluwe woonstraten het domein zijn van spelende kinderen en duurzaamheid de aandacht heeft voor de natuur.

gerelateerde projecten