projecten › Deltapoort Blauw Bloed
deltapoort07.jpg
deltapoort02.jpg
deltapoort01.jpg
deltapoort06.jpg
deltapoort03.jpg
deltapoort05.jpg
deltapoort04.jpg

Deltapoort Blauw Bloed

Rotterdam-Drechtsteden NL – De agglomeratie Rotterdam-Drechtsteden is vanwege de nabijheid van de Rotterdamse haven in enkele decennia uitgegroeid tot een infrastructureel knooppunt.

De agglomeratie Rotterdam-Drechtsteden is vanwege de nabijheid van de Rotterdamse haven in enkele decennia uitgegroeid tot een infrastructureel knooppunt. De hoge concentratie van waterstromen, spoorlijnen en snelwegen onttrekt het zicht op het natuurschoon van het oorspronkelijke deltagebied. Voor komende generaties moet deze regio een schoon, veilig en aantrekkelijk leefgebied bieden.

Wonen in een boeiend natuurlandschap
Voor de EO Wijersprijsvraag maakte KC een ontwerpvisie voor Deltapoort. In het ontwerp, Blauw Bloed genaamd, ligt het zwaartepunt op een omvangrijke, zogenoemde CO2-dijk, die een aantal kleinere dijkringen samenbrengt. Het deels stedelijke gebied binnen de dijken is daardoor veilig voor permanente bewoning te midden van het boeiende natuurlandschap. In de toekomst is het mogelijk de dijk geheel te sluiten, waardoor Rotterdam aan zoet een binnenwater komt te liggen. Het ontwerp Blauw Bloed won een gedeelde tweede prijs.

gerelateerde projecten