projecten › Een groen en kloppend hart voor Scharendijke
bethlehemplein1KC.jpg
bethlehemplein2KC.jpg
bethlehemplein3KC.jpg
conceptBethlehemplein.jpg
DOinrichtingScharendijkematerialenboekBe.jpg
bethlehempleinbank.jpg
kerkplein.jpg
kerkplein1.jpg

Een groen en kloppend hart voor Scharendijke

Scharendijke – Het watersportdorp Scharendijke is volop in ontwikkeling Er wordt gewerkt aan meer verblijfskwaliteit, gezelligheid en een betere uitstraling van het centrum en relatie met het water.

Het Bethlehemplein is de eerste deeluitwerking van de Dorpsvisie die we samen met alle betrokkenen hebben uitgewerkt.

Het Bethlehemplein wordt weer het groen en kloppend hart voor Scharendijke. Het groene dorpsplein en het kerkplein bieden ruimte voor contemplatie, ontmoeting en dorpse activiteiten. Samen op een bankje onder de bomen, een potje jeu de boules spelen, of kijkend naar de bloemrijke start van de paarden en ruiters onderweg naar zee.

Voor de inrichting is de rijke historie van het voormalige klooster ‘Bethlehem’ een belangrijke inspiratiebron, zoals het ‘vont’ in de vorm van een drinkfontein en de bloemrijke beplanting van de kloostertuin. De kloeke kerktoren wordt uitgelicht als een herkenbaar lichtbaken van het dorp. Bijzondere dorpsbanken, geïnspireerd op de dijk en muraltmuur met kop- en schakelstukken van beton, nodigen uit om langer te blijven genieten. De dorpsbank op het kerkplein is voorzien van een ‘hangende tuin’ voor een transparante afbakening. Kruisende paden verbinden het dorpshuis en de kerk met de omgeving. Deze paden zijn geïnspireerd op de kruisgang in de kloostertuin en zijn een ruimtelijk en symbolisch element die zorgen voor de verbinding. Het Bethlehemplein wordt weer een aantrekkelijke ontmoetingsplek en daarmee een verlengstuk van het Dorpshuis en de kerk voor bewoners en bezoekers.

Projectnieuws
gerelateerde projecten