Exploitatieplan Delfweg

Noordwijkerhout NL

Ruimtelijke kwaliteit door exploitatieplan

Dit exploitatieplan is opgesteld bij het bestemmingsplan bedrijventerrein Delfweg en omgeving, gemeente Noordwijkerhout. In
dit gebied bevinden zich een niet-grondgebonden agrarisch bedrijventerrein en een landschappelijke inpassingszone.

Door regels te stellen aan de inrichting van het openbare gebied en door voorwaarden voor zelfrealisatie te stellen, is in dit exploitatieplan sturing gegeven aan de gewenste invulling van het gebied. De regels en voorwaarden hebben ruimtelijke kwaliteit in het gebied.


Gerelateerde projecten

deltapoort07_th.jpg
Deltapoort Blauw Bloed

Rotterdam-Drechtsteden NL

skoatterwaldx_th.jpg
Skoatterwâld

Heerenveen NL

goudawestergouwe06_th.jpg
Westergouwe

Gouda NL