Externe veiligheid

Sinds de vuurwerkramp in Enschede is externe veiligheid een belangrijk aspect. De wet verplicht daarom te onderzoeken of risicobronnen in de omgeving een acceptabel risico vormen voor de planvorming.
Risicobronnen zijn inrichtingen, wegen, spoorlijnen, waterwegen en buisleidingen. Wij beoordelen voor u of sprake is van knelpunten. Daarbij denken wij met u mee hoe hiermee kan worden omgegaan en hoe het risico verantwoord kan worden. Hiervoor hebben wij korte lijnen met diverse veiligheidsregio’s.

-QRA (berekening groepsrisico) voor alle risicobronnen met RBM II, CAROLA en SAFETI-NL
-Verantwoording groepsrisico
-Beleidsvisie externe veiligheid
-Signaleringskaarten

werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten