projecten › Gastvrij zorglandgoed De Lathmer
delathmer04.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons08.jpg
delathmer03.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons07.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons01.jpg
delathmer02.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons05.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons02.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons06.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons04.jpg
DeLathmerkuiperCompagnons03.jpg

Gastvrij zorglandgoed De Lathmer

Wilp – Landgoed als veilig ‘thuis’ voor mensen met een verstandelijke beperking.

KuiperCompagnons heeft voor de zorginstelling Zozijn in 2008 het masterplan ‘Zorg voor een Landgoed’ opgesteld met de keuze het landgoed De Lathmer in Wilp in zijn geheel voor de zorg te behouden en ingrijpend te vernieuwen. Het ooit zo fraaie landgoed met haar karakteristieke boslanen en kasteel was dichtgeslibd met zorgbebouwing terwijl de verouderde woonpaviljoens dringend toe waren aan vernieuwing.
De herontwikkeling van het gebied heeft tot doel om een beschermend en goed functionerend zorglandgoed te maken, waar bewoners, personeel en bezoekers zich thuis en welkom voelen. Het landgoedkarakter wordt in ere hersteld. Fasegewijs worden de verouderde gebouwen afgebroken, zodat er ruimte komt voor nieuwe woningen, dagcentra, zorg- en recreatievoorzieningen. Het middengebied transformeert tot een samenbindend en autoluw verblijfspark met een krans van nieuwe bebouwing er omheen. De woningen krijgen aldus een veilige toegang tot het park en profiteren van het uitzicht. Om de kwaliteit van het landschap en de bebouwing te waarborgen is ook een groenstructuur en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Samenspel tussen bebouwing en groen
De bebouwing op de Lathmer vormt een onlosmakelijke eenheid met het landschap. Landschap en bebouwing worden in samenhang ontworpen waarvoor de verschillende zorggroepen specifieke buitenruimten gecreëerd zijn. De nieuwe bebouwing voegt zich in de groene, lommerrijke en informele setting van het landgoed. Het streven daarbij is om de bestaande monumentale bomen zoveel mogelijk te behouden.

Een gastvrij landgoed
De Lathmer is een gastvrij landgoed dat is opengesteld voor publiek. Het netwerk van wandelpaden maakt het mogelijk het landgoed te betreden en te beleven en vormt zo een schakel in het lokale en regionale netwerk. Naast hergebruik van het kasteel zijn ook nieuwe attractieve voorzieningen toegevoegd die een maatschappelijke meerwaarde bieden: kinderboerderij, landgoedcamping, tuinderij, school, etc. Door de functiediversiteit te vergroten en door versterking van het wandelnetwerk wordt de relatie met het dorp geïntensiveerd.

Opdrachtgever: Zorginstelling Zozijn
Programma: ca. 50 ha zorglandgoed, 480 zorgplaatsen, kinderboerderij
gerelateerde projecten