Gebiedsscan

Wilt u weten of uw plan het ‘woud van wetgeving’ zal doorstaan? De Gebiedsscan biedt zekerheid. Daarin geven wij een overzicht van alle benodigde milieuaspecten en mogelijke aandachtspunten, specifiek voor uw plan. Handig voor als u bijvoorbeeld wilt weten of uw plan wel haalbaar is of als u twijfelt over de aankoop van gronden.

Met de Gebiedsscan krijgt u in een vroeg stadium inzicht in alle relevante milieuaspecten die van invloed zijn op uw ontwikkeling.
Naast het signaleren van knelpunten/problemen worden kansen en mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen, gebaseerd op een integrale benadering van de diverse milieuaspecten.

De Gebiedsscan zoomt in op alle milieuaspecten (incl. flora en fauna, bodem en archeologie) en signaleert knelpunten. Een kleine investering die zichzelf terugverdient.werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten