Geluidsanering

Sanering verkeerslawaai is gericht op de aanpak van langer bestaande geluidhinderlijke situaties, die in het verleden zijn gemeld bij het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Voor de aanpak van deze situaties wordt jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van IenM. Voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen langs gemeentelijke en provinciale wegen ligt het initiatief voor een subsidieaanvraag bij gemeenten.

Met de inwerkingtreding van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder op 1 januari 2010 zijn de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een stiller wegdek of geluidsschermen aanzienlijk verruimd. Met de wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) op 1 juli 2012, is ook de voorwaarde vervallen dat een saneringsproject ten minste 1 woning diende te bevatten met een geluidsbelasting op de gevel hoger dan 62 dB. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de sanering van alle in het verleden gemelde woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen af te ronden.

Op dit moment zijn er nog een tweetal subsidiestromen:
-de Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid voor de zogenaamde A-lijstwoningen (tot 1 januari 2017);
-de projectsubsidie voor de zogenaamde B-lijstwoningen en de Eindmelding.

KuiperCompagnons beschikt over meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van geluidsanering. Deze ervaring is opgedaan bij de overheid in de rol van opdrachtgever bij de uitvoering van saneringsprojecten. Wij zijn daardoor uitstekend op de hoogte van de eisen die door Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) worden gesteld aan subsidieaanvragen, maar ook in de uitvoering bij gevelisolatieprojecten.

KuiperCompagnons kan door haar ervaring de complete saneringsprocedure voor u uitvoeren en begeleiden. Daarnaast zijn wij sinds 2014 actief in de uitvoering van gevelisolatieprojecten.

Wilt u meer weten over geluidsanering? Lees hier onze uitgebreide brochure, of neem direct contact op met een van onze adviseurs.


Gerelateerde projecten