GIS

Een Geografisch informatiesysteem (GIS) biedt uitgebreide mogelijkheden om informatie uit verschillende bronnen en van verschillende formaten met elkaar te koppelen, te vergelijken, over elkaar te leggen, te analyseren en geografisch (op coördinaten) te presenteren.

KuiperCompagnons creëert met behulp van GIS thematische kaarten voor onze diverse adviesdiensten, waaronder geluid, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer. Zo zijn door ons bureau voor verschillende gemeenten en omgevingsdiensten geluidbelastingkaarten gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om met GIS ruimtelijke ontwikkelingen en milieuzones – zoals geluid en externe veiligheid – in te lezen en te beoordelen of deze al dan niet met elkaar conflicteren.

GIS als hulpmiddel bij geluid en milieu
GIS wordt tevens ingezet als hulpmiddel bij het vervaardigen van geluid- en milieu-georiënteerde databestanden, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van het Actueel Hoogtebestand Nederland  (AHN) de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) als onderliggende databronnen. Deze openbare data-bestanden worden al dan niet gecombineerd met zelf ontwikkelde of door de opdrachtgever aangeleverde data. De data kan vervolgens over elkaar worden gelegd, vergeleken en ook gecontroleerd en geanalyseerd. GIS wordt door ons bureau ook uitvoerig gebruikt bij het maken van geavanceerde 3D-rekenmodellen voor bijvoorbeeld geluid- en/of milieuhinder en luchtkwaliteit en de daar aan gerelateerde onderzoeken en adviezen.

Producten die door KuiperCompagnons geleverd worden zijn onder andere:
-Thematische (analyse)kaarten (milieu, ruimtelijke ordening, verkeer)
-Bestanden ten behoeve geavanceerde 3D-rekenmodellen.
-Geluidbelastingkaarten
-Kaarten waarbij de geluidbelasting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten visueel is weergegeven

Wilt u gebruik maken van de expertise van KuiperCompagnons op het gebied van geografische informatiesystemen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten