GIS 3D Geluidbelasting

Met een GIS 3D-model kan de berekende geluidbelasting op een prachtige, heldere wijze visueel worden weergeven. Waar de geluidbelasting gewoonlijk in tabelvorm of in een 2D-tekening wordt gepresenteerd en het zoeken is welke geluidbelasting bij welk rekenpunt hoort, geeft de 3D-viewer direct overzichtelijk de geluidbelasting per rekenpunt weer. Het model vormt een basis voor verdere planontwikkeling en maakt de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van geluid voor alle partijen direct inzichtelijk en toegankelijk.

Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige functies, zoals woningen, scholen en gezondheidsinstellingen, dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd wanneer de locatie gelegen is binnen een in de Wet geluidhinder (Wgh) vastgelegde onderzoekszone. Regelmatig komt het voor dat een locatie door meerdere bronnen belast wordt. Vanuit de Wet geluidhinder en het lokale geluidbeleid moet voor iedere geluidbron (lokale wegen, rijkswegen, tram, trein, metro, etc.) apart worden berekend of het plan voldoet aan de normen die voor die bron zijn vastgesteld. In het 3D-model kan zowel de geluidbelasting per bron als de totale geluidbelasting worden weergegeven. Hiermee is direct te zien welke punten in het plan voor alle bronnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, voor welke punten voor één of meerdere bronnen ontheffing aangevraagd moet worden en waar de punten zich bevinden waar de geluidbelasting hoger is dan de maximale ontheffingswaarde en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

KuiperCompagnons voert akoestische onderzoeken uit met behulp van het rekenprogramma Geomilieu. Voor het genereren van het 3D-model worden de rekenresultaten vanuit Geomilieu geëxporteerd naar een geografische informatie systeem (GIS) en vervolgens bewerkt. In het 3D-model worden de berekende waarden, zoals de Lden en Lnight, per gevel en per bouwlaag eenvoudig en overzichtelijk weergegeven. Naast de getalswaarden kunnen de berekende waarden gecategoriseerd worden naar de wettelijk gestelde normen, waardoor door middel van het gebruik van verschillende kleuren in een oogopslag duidelijk is of een punt op de gevel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde voor de desbetreffende bron.

Ter illustratie van de mogelijkheden is door KuiperCompagnons de volgende viewer ontwikkeld:
3D-geluidbelasting-viewer

(Omdat het product nog in ontwikkeling is werkt het nog niet op alle browsers (bijv. Edge en Explorerer).

werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten