projecten › Great Garuda beschermt de kust
GreatGarudajakarta05.jpg
GreatGarudajakarta03.jpg
GreatGarudajakarta08.jpg
GreatGarudajakarta07.jpg
GreatGarudajakarta06.jpg
GreatGarudajakarta04.jpg
GreatGarudajakarta01.jpg

Great Garuda beschermt de kust

Jakarta ID – Het masterplan voor kustbescherming Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development) biedt zowel korte- als lange-termijnoplossingen voor overstromingen in Noord-Jakarta.

Het masterplan voor kustbescherming Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development) biedt zowel korte- als lange-termijnoplossingen voor overstromingen in Noord-Jakarta. Een consortium van Nederlandse bedrijven (Witteveen+Bos, Grontmij, Ecorys, Deltares en KuiperCompagnons) heeft dit plan opgesteld.

Het plan voor de NCICD biedt volgens de betrokkenen een integrale oplossing voor de waterveiligheid. Het probleem is zeer dringend: door extreme bodemdaling ligt een deel van Jakarta al onder de zeespiegel en kampt de stad steeds vaker met overstromingen. Door het achterstallige onderhoud aan de zeeweringen wordt de waterdreiging voor de ruim vier miljoen bewoners van Noord-Jakarta de komende jaren steeds ernstiger.

Het NCICD masterplan is een combinatie van kustbescherming en landaanwinning en is vormgegeven in de vorm van het nationale symbool van Indonesië: The Garuda.

Het masterplan biedt niet alleen een integrale oplossing voor de waterveiligheid, maar ook voor andere problemen in de stad zoals de waterkwaliteit. Slechts 2% van heel Jakarta is aangesloten op een riool en veel afval wordt in de rivieren gedumpt. Experts stippelen gezamenlijk een haalbare strategie uit die de waterkwaliteit op korte termijn aanmerkelijk moet verbeteren, zodat het in de toekomst kan dienen als nieuwe bron van drinkwater voor de stad.

l_YR6GydZAM
gerelateerde projecten