projecten › Groene stad in de woestijn
rajasthan06.jpg
rajasthan05.jpg
rajasthan04.jpg
rajasthan01.jpg
rajasthan03.jpg
rajasthan02.jpg

Groene stad in de woestijn

Rajasthan IN – corridor.

De Indiase overheid ontwikkelt de 1500 km
tussen Delhi en Mumbai als een industriële
corridor. Hierbinnen zijn 24 gebieden aangewezen waar grootschalige verstedelijking plaats zal vinden.

Een internationaal consortium onder leiding van KuiperCompagnons heeft voor een van deze gebieden een integraal ontwikkelingsplan en ontwerp voor een nieuwe stad gemaakt. De stad biedt ruimte aan 1,4 miljoen inwoners in een aantrekkelijke, leefbare en efficiënte omgeving. Water wordt hergebruikt, energie komt van de zon en voedsel wordt grotendeels lokaal geproduceerd.

Opdrachtgever: Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Co. Ltd.
Projectgebied: 165 km2

gerelateerde projecten