Herinrichting Jan van Renesseweg

Renesse

Het eerste project dat voortvloeit uit het
Masterplan Renesse is de herinrichting van de Jan van Renesseweg. De Jan van Renesseweg is één van de belangrijkste routes vanuit het dorp Renesse naar het Noordzeestrand. Deze route was niet aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers en had ook niet de uitstraling van een van de belangrijkste routes naar het strand. De ambitie was om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot een van de mooiste strandroutes van Nederland. Om dit te bereiken zijn een aantal zaken aangepakt, zoals:

• Het verbeteren van de uitstraling en vindbaarheid van de route naar zee;
• De route aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars;
• Het vergroten van de beleving onderweg, door het fraaie landschap beter zichtbaar te maken en door middel van speellocaties en attentiepunten zoals de pleintjes op de kruisingen.
• Het versterken van de faciliteiten zoals zitgelegenheden, fietsenstallingen, toiletten, informatievoorziening, douches, et cetera;

In het eerste half jaar van 2016 is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld door KuiperCompagnons. De Jan van Renesseweg is nu een belevingsroute waarbij je zowel wandelend als fietsend vooral het landschap naar zee voelbaar is gemaakt. De inrichtingselementen zijn vooral ingezet als verwijzingen naar de zon, zee en zand. Voor de strandovergang is het duinplein een ontmoetingsplaats geworden in de luwte van de duinen.

KuiperCompagnons vervulde tijdens de uitvoering de rol van ‘omgevingsmanager’, enerzijds om de uitvoering te volgen en anderzijds om de belangen te behartigen vanuit de omgeving.


Gerelateerde projecten

goirleboschkens04_th.jpg
Boschkens

Goirle NL

deltapoort07_th.jpg
Deltapoort Blauw Bloed

Rotterdam-Drechtsteden NL

DeFietsappel01_th.jpg
Fietsappel

Alphen aan den Rijn NL