projecten › Herontwikkeling voormalig recreatieterrein van Shell naar duurzame woonwijk Vijfsluizen
KuiperCompagnonsHofwoningenVijfsluizenst.jpg
KuiperCompagnonsHofwoningenVijfsluizenho.jpg
KuiperCompagnonsHofwoningenVijfsluizenho.jpg
KuiperCompagnonsHofwoningenVijfsluizenbi.jpg
VijfsluizenKuiperCompagnonssituatie.jpg

Herontwikkeling voormalig recreatieterrein van Shell naar duurzame woonwijk Vijfsluizen

Vlaardingen –

De Vlaardingse nieuwbouwwijk Vijfsluizen ligt op een voormalig recreatieterrein voor werknemers van Shell. Het terrein bestond uit diverse sportvelden met een atletiekbaan, zwembaden, tennisbanen, een gebouw met gymzalen en verschillende picknickweiden, gelegen in een groene parkachtige omgeving aan de rand van Vlaardingen.

In het stedenbouwkundige plan van KuiperCompagnons transformeert dit gebied tot een veelzijdige, groene woonwijk, waarin verschillende sporen van het verleden terugkomen in de opzet van de wijk en de architectuur van de woningen. Hierdoor ontstaat een unieke woonomgeving.

Het Shellgebouw, het voormalige hoofdgebouw van het complex, waarin zich vroeger de gymzalen bevonden, ligt in het centrum van het plan en blijft behouden. Hierin komen appartementen en verschillende centrale wijkvoorzieningen. Daarnaast wordt aan de voormalige zwembaden gerefereerd in de centrale waterpartijen en blijven zoveel mogelijk waardevolle bomen behouden. Rondom deze boomgroepen vormen zich de groene hoven, waar omheen de 64 Hofwoningen zijn gelegen.

De Hofwoningen
Het architectonische ontwerp van deze woningen is eveneens verzorgd door KuiperCompagnons. De woningen ontlenen hun karakter aan de bijzondere relatie die ze aangaan met de groene omgeving.

De overgangen van binnen naar buiten krijgen in deze woningen speciale aandacht. Door de pergola’s en terrassen aan de voorkant wordt de voortuin als het ware een verlengstuk van de woonruimte. Deze pergola’s verwijzen met hun vormgeving naar de verticale, statige architectuur van het Shellgebouw.
Aan de achterkant liggen de woningen aan groene hoven. Omdat hier veelal bestaande bomen groeien, is het maaiveld hier op het oorspronkelijke niveau gehouden. De achtertuinen, die wel zijn opgehoogd, kijken hierdoor uit over de hoven. De erfafscheiding bestaat hier uit een projectmatige hagenstructuur, waarin ook de buitenbergingen van de woningen zijn opgenomen. Door deze opzet voelt het centrale hof voor de bewoners als een verlengstuk van de eigen achtertuin.

Alle woningen zijn 0-op-de-meter en volledig gasloos. In het landschappelijke ontwerp is door toepassing van een diversiteit aan lokale plantensoorten en het opnemen van nestgelegenheden voor vogels en zoogdieren, speciale aandacht voor de biodiversiteit van de wijk.

Projectnieuws
gerelateerde projecten