projecten › Herstructurering bedrijventerreinen
beesel02.jpg
beesel01.jpg
beesel03.jpg

Herstructurering bedrijventerreinen

Beesel – De nieuwe economische werkelijkheid vraagt om flexibiliteit en oog voor waardeontwikkeling, met name bij stedenbouwkundige plannen.

In de Nederlandse context is daarnaast ook de veranderende rol van de overheid een factor van belang. Deze tijdsverschijnselen waren leidend bij het ontwikkelen van een Masterplan mét financieel-economische doorrekening voor een nieuwe woonwijk in Reuver, onderdeel van de Limburgse gemeente Beesel.

Financiële onderbouwing
In het gebied staan verschillende bedrijventerreinen leeg. Herstructurering van die plekken, bijvoorbeeld door ze geschikte te maken voor woningbouw, staat hoog op de agenda. Als onderdeel van het Masterplan voor de woonwijk in Reuver kwam KuiperCompagnons tevens met de financiële onderbouwing voor de aankoop van de voormalige bedrijfsgronden door de gemeente. Dat bleek een haalbare zaak, die nu leidt tot een versnelling van de ontwikkelingen.

gerelateerde projecten