projecten › Integrale toekomstvisie
TVnunspeet01.jpg
TVnunspeet03.jpg
TVnunspeet02.jpg

Integrale toekomstvisie

Nunspeet NL – Nunspeet hecht veel waarde aan een toekomstvisie voor de gemeente waarin én alle belanghebbenden zich kunnen vinden én alle relevante aspecten van de toekomstige ontwikkelingen samenkomen: woon- en leefklimaat, werkgelegenheid, gemeentelijke voorziening

Nunspeet hecht veel waarde aan een toekomstvisie voor de gemeente waarin én alle belanghebbenden zich kunnen vinden én alle relevante aspecten van de toekomstige ontwikkelingen samenkomen: woon- en leefklimaat, werkgelegenheid, gemeentelijke voorzieningen, bereikbaarheid, recreatie en toerisme, duurzaamheid, landschap en natuur. Dit resulteerde in de Integrale Toekomstvisie (ITV) Nunspeet, door KC opgesteld met oog voor de ruimtelijke, sociale en economische samenhang van de huidige kwaliteiten en toekomstige behoeften van de gemeente.

Vitale gemeente
De ITV is een belangrijk handvat voor de gemeente om toekomstige ontwikkelingen te realiseren aan de hand van een eenduidige visie. Het is tevens een leidraad voor alle stakeholders – inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, enzovoorts – om gezamenlijk of vanuit eigen kracht zorg te dragen voor een vitale gemeente, waar het uitstekend wonen, werken en recreëren is.

gerelateerde projecten