Kadewoningen Westergouwe

Gouda NL

Een flexibel plan op onderdelen

Westergouwe wordt gerealiseerd in een diep gelegen polder. Voor het eerst in Nederland is hiermee op een integrale manier rekening gehouden door de implementatie van tal van maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding. Eén van deze maatregelen heeft betrekking op de oostelijke rand van Bolwerk I. Rekening houdend met het ‘ondenkbare’: een dijkdoorbraak van de Hollandse IJssel, wordt deze rand uitgevoerd als waterkerende kademuur. Mocht de Hollandse IJssel doorbreken dan fungeert de kademuur als golfbreker zodat de bewoners van Westergouwe veilig zijn en de achter de kademuur gelegen woningen niet beschadigd raken.

In het ontwerp van Bolwerk I is de kademuur niet zichtbaar als op zichzelf staand element, zij is geïntegreerd met rand van zesenzestig woningen. Door de combinatie van beide kan de kademuur zijn benodigde sterkte voor een deel ontlenen aan de aan de woning. Tegelijkertijd ontstaat een bijzonder woningtype met een prachtig uitzicht over het water.


Gerelateerde projecten

goudawestergouwe06_th.jpg
Westergouwe

Gouda NL

donglilake004_th.jpg
Dongli Lake

Tianjin CN

stadvandezon01_th.jpg
Stad van de Zon

Heerhugowaard NL

goirleboschkens04_th.jpg
Boschkens

Goirle NL