Kampen structuurvisie 2030

Kampen NL

Een toekomstperspectief voor de IJsseldelta

“Kampen - structuurvisie 2030” spreekt zich uit over de ruimtelijke ontwikkeling van de hele gemeente Kampen, die het hart vormt van de IJsseldelta. De structuurvisie is een integraal document waarin de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten voor de landschappen, de kleine kernen en de stad worden beschreven en waarin vooruitgekeken wordt naar 2030. De integrale structuurvisie biedt een kader, waarin aanspraken op de ruimte kunnen worden afgestemd en gecombineerd.

De structuurvisie heeft als uitgangspunt dat zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande kwaliteiten van zowel landschap als stad, waarbij niet ongebreideld wordt uitgebreid of ingebreid. Indien er geen behoefte is, wordt er niet gebouwd. De structuurvisie dient als kompas waarmee de richting wordt uitgezet en niet als een blauwdruk met een gefixeerd eindbeeld. Periodiek worden de behoeftes bepaald en op basis daarvan wordt stapsgewijs in kleine eenheden ontwikkeld, passend bij de maat en schaal van Kampen. Grote ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn, zullen niet in gang worden gezet en per stap zal steeds een afgerond geheel worden gemaakt.


Gerelateerde projecten

deltapoort07_th.jpg
Deltapoort Blauw Bloed

Rotterdam-Drechtsteden NL

goudawestergouwe06_th.jpg
Westergouwe

Gouda NL