top.jpg
01PLANKAART.jpg
02zoomin.jpg
03LIP172400.jpg
05doorsnedeelzenbroekbos.jpg
06.jpg
07.jpg

Natuurpark de Broeckgouw

Volendam NL – De gemeente Edam-Volendam ontwikkelt in de Zuidpolder-Oost in Volendam de nieuwe woonwijk ‘De Broeckgouw’.

De gemeente Edam-Volendam ontwikkelt in de Zuidpolder-Oost in Volendam de nieuwe woonwijk ‘De Broeckgouw’. Om het nieuwe woongebied heen komt een natuurpark te liggen. KuiperCompagnons heeft zowel het nieuwe woongebied als het natuurpark ontworpen. Het park zorgt voor een zachte overgang van het woongebied naar de landelijke omgeving. Enerzijds krijgt het park een ecologische functie, terwijl het anderzijds een aantrekkelijk natuurgebied vormt waarin extensieve recreatie vanuit de nieuwe en reeds bestaande wijken mogelijk is.

Het natuurpark vormt een nieuw leefgebied voor een populatie rugstreeppadden die al in de polder voorkwam. Drie poelen voor de rugstreeppad zijn begin 2009 al gerealiseerd, vooruitlopend op de overige delen van het natuurpark en het woongebied. Reeds enkele maanden na de aanleg van de poelen kropen vele jonge rugstreeppadjes het water uit.

In het natuurpark worden daarnaast onder meer bloemrijke dotterbloemhooilandjes met orchideeën en koekoeksbloemen, bloemrijke rietlanden en wilgenstruwelen ontwikkeld. Andere diersoorten zoals bittervoorn en verschillende rietvogels en diverse plantensoorten zoals rietorchis profiteren mee van de natuurontwikkeling.

gerelateerde projecten