projecten › Landschapsontwikkelingsplan Goes
03.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

Landschapsontwikkelingsplan Goes

Goes – Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) neemt het rijke landschap van Goes als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

De gemeente Goes heeft een groot buitengebied met een zevental duidelijk verschillende landschapstypen, zoals de kreekruggen en poelen in het ‘oudland’, het voormalige eiland Wolphaartsdijk, de uitgestrekte Wilhelminapolder en de buitendijkse gebieden langs het Veerse Meer en de Oosterschelde. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) neemt het rijke landschap van Goes als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen. Landschapsstructuren die de ontstaansgeschiedenis of het functioneren van het landschap tonen, worden versterkt. Tegelijkertijd zijn de meest geschikte plekken voor het juiste (nieuwe) programma aangewezen. (Nieuw) programma wordt omgekeerd ook als middel ingezet om landschappelijke doelen te verwezenlijken: zowel ruimtelijk als financieel, op de plek zelf of op een andere plek door het principe van verevening. Bij de landschappelijke visie is tevens een uitvoeringsprogramma opgenomen dat een overzicht geeft van projecten die de verwoorde ambities handen en voeten moeten geven. Het LOP laat het landschap spreken!

gerelateerde projecten