projecten › Masterplan en beeldkwaliteit
eerbeekcentrum04.jpg
eerbeekcentrum05.jpg
eerbeekcentrum02.jpg
eerbeekcentrum03.jpg
eerbeekcentrum01.jpg

Masterplan en beeldkwaliteit

Eerbeek NL – Het centrumgebied van Eerbeek kenmerkt zich door de excentrische ligging in het dorp, de “verborgen” historische structuren en de aanwezigheid van een groot papierfabriekscomplex.

Masterplan en beeldkwaliteitsplan centrumgebied

Het centrumgebied van Eerbeek kenmerkt zich door de excentrische ligging in het dorp, de “verborgen” historische structuren en de aanwezigheid van een groot papierfabriekscomplex. Het centrum is opgebouwd uit fragmentarische stukken uit het verleden en is daardoor onsamenhangend en rommelig.

Het vrijkomen van twee grote bedrijfslocaties, het Burgers- en Kerstenterrein, was de aanleiding om de mogelijkheden van een herstructurering van het centrum van Eerbeek te onderzoeken.

In het masterplan worden de drie belangrijkste lijnen (de beek, het lint, het spoor) binnen de kern Eerbeek versterkt door de functicentonele eigenschappen te benadrukken en te verbijzonderen; het spoortraject als culturele route, de beek als recreatieve route en het lint van de Stuijvenburchstraat vormt de winkelroute. Ruimte voor verblijven, winkelen en recreëren zijn de belangrijkste kwaliteiten die worden toegevoegd aan het centrum van Eerbeek. De Eerbeekse Beek als ‘een van de genen van Eerbeek’ krijgt een prominente plaats binnen het centrumplan.

gerelateerde projecten