projecten › Mercon Kloos-terrein
merconkloosalblasserdamkuipercompagn02.jpg
merconkloosalblasserdamkuipercompag01.jpg
merconkloosalblasserdamkuipercompag05.jpg
merconkloosalblasserdamkuipercompag03.jpg
merconkloosalblasserdamkuipercompag04.jpg

Mercon Kloos-terrein

Alblasserdam – Nieuwe parel aan de dijk

Aan de rivier De Noord, naast het werelderfgoed Kinderdijk, wordt het Mercon Kloos-terrein herontwikkeld. De voormalige staalfabriek ligt op een prachtige locatie aan de rivier en staat al jaren leeg. De industriële hallen vormen, samen met de naastgelegen dijkwoningen en molens in achtergelegen poldergebied, een karakteristiek onderdeel van de ‘skyline’ van Alblasserdam. KuiperCompagnons is door ontwikkelaar Whoonapart, die de locatie heeft verworven, gevraagd een plan uit te werken voor de transformatie naar wonen, recreatie en werken. Naast de gemeente en omwonenden zijn in het proces diverse partijen betrokken geweest, waaronder Provincie Zuid-Holland, Waterschap, Rijkswaterstaat, Erfgoedcommissie, Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, gemeente Molenwaard. Na goedkeuring van het stedenbouwkundige masterplan werkt KuiperCompagnons in samenwerking met de gemeente en in afstemming met de omgeving de architectuur, openbare buitenruimte en het bestemmingsplan verder uit en doet zij de noodzakelijke milieuonderzoeken.

Uitdagingen zijn de drukke ontsluitingsweg over de oude dijk (die tevens een functie heeft voor het toenemende toeristische verkeer naar de molens van Kinderdijk), de bestaande milieucontouren, de toekomstige dijkverbreding en ruimtelijke relatie met Wereld Erfgoed Kinderdijk. Ook is er de wens het industriële karakter van deze plek beleefbaar te maken.

Met alle betrokkenen is een integraal plan gemaakt waarin alle belangrijke opgaven en waarden in het gebied zijn samengebracht. Er is een gebied ontstaan met maximaal 260 woningen, waarin plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt kan worden en waar ook plaats is voor recreatie. Het terrein moet een nieuwe parel worden langs de dijk en de relatie met het water versterken door de oevers openbaar te maken.

Het gebied wordt als het ware teruggegeven aan de bewoners. Langs de oever komt een openbare route met daaraan een halteplaats voor de waterbus, zodat een alternatief wordt geboden voor de auto. Het gebied wordt ook een recreatieve bestemming, een pleisterplaats voor de bewoners en omwonenden en er wordt onderzocht of er een hotel en een museum kan komen, om toeristen langer in het dorp te kunnen laten verblijven.

Het plan bouwt voort op de industriële fundamenten en karakteristieke landschappelijke structuren in het gebied en de omgeving. Zij vormen de inspira¬tie voor de invulling en uitwerking van de nieuwe woonbuurt. Één van de grote fabriekshallen wordt zo getransformeerd tot een nieuw icoon.

gerelateerde projecten