projecten › Molenweide
MolenweidewebFRONT.jpg
004web.jpg
OudGastelMolenweidegalerij2web.jpg
0159web.jpg

Molenweide

Oud Gastel NL – Aan het Hagelkruis in Oud-Gastel stonden twee seniorenflats.

Levensloopbestendig wonen

Aan het Hagelkruis in Oud-Gastel stonden twee seniorenflats. Deze flats voldeden niet meer aan de ruimtelijke eisen van deze tijd en zijn gesloopt. Na een stedenbouwkundige studie door KuiperCompagnons is er voor gekozen om de nieuwbouw, ondanks het grotere volume, een meer passende schaal te geven voor het dorp en te organiseren rondom een groene binnenhof. Aanleiding voor de hof is de aanwezigheid van een kapel en de restanten van een vroegere kloostertuin. De bebouwing verschuift enigszins naar de straat waardoor profielen ontstaan die passend zijn voor een dorp en de hof maximaal in omvang wordt. Het plan omvat 74 levensloopbestendige appartementen en tevens een verdiepte parkeerkelder.
Over de jaren heen is het kerkbezoek afgenomen waarop het dorp KuiperCompagnons verzocht het te transformeren tot een buurthuis.

Opdrachtgever: Woonstichting Bernardus Wonen en Stichting Bejaardenzorg Oud Gastel
Programma: 40.076 m3, 74 levensloopbestendige appartementen met parkeergarage
gerelateerde projecten