Nieuwbouw Sola Gratia

Schoonhoven

De nieuwbouw van Sola Gratia bestaat uit twee bouwblokken. Er vindt een geleidelijke schaalsprong plaats van 6 tot 2 lagen. De verschillende gebouwdelen vertonen subtiele verschillen, maar zijn wel familie van elkaar.
De bouwblokken worden gescheiden door een toegangsweg die toegang biedt tot het achtergelegen terrein.

Om het straatbeeld optimaal te verlevendigen wordt de toepassing van galerijen aan de straat zoveel mogelijk vermeden, waar mogelijk worden de voordeuren van de begane grond-woningen aan de straatzijde gesitueerd.

De 46 in het nieuwe Sola Gratia gehuisveste woningen (+/- 75 m2 gbo) zijn levensloopbestendig, waarvan twee geschikt voor respijtzorg. Twee eenheden zijn benoemd als zorginfrastructuur en ontmoetingsruimte. Zij zijn gelegen op de begane grond onder het hoogste gebouwdeel. De (open) galerijen worden deels afgeschermd door schermen van strekmetaal, zodat het beeld van lange doorlopende galerijen wordt doorbroken.

Het project is vanaf de VO-fase in een BIM model uitgewerkt waaraan de constructeur en installatieadviseur beiden hebben meegewerkt. De opdrachtgever had middels een model-viewer altijd toegang tot de meest recente informatie, virtueel door het gebouwmodel kunnen lopen en waar nodig opmerkingen kunnen plaatsen.


Gerelateerde projecten

0203webFRONT_th.jpg
Zeehospitium

Katwijk NL

funenamsterdam01_th.jpg
Het Funen

Amsterdam NL