projecten › Structuurvisie Velsen
02KernkwaliteitenIJmondversie515000001.jpg
04structuurvisiekaartA312meiPRINTzonders.jpg
06uniekeliggingVelseninregio.jpg
0735798851.jpg
084.jpg
09Kennemerduinen.jpg
10LandgoedDuinKruidbergAirview1.jpg

Structuurvisie Velsen

Velsen – Hoe ziet de leefomgeving van Velsen er in de toekomst uit?

Wat blijft zoals het nu is en waar komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur of voor woningbouw? Dit soort vragen worden beantwoord in de nieuwe Structuurvisie Velsen: de integrale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Velsen. Velsen neemt binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een unieke positie in als:

de Nautische Toegangspoort;
de Slimme Werkplaats / Techport;
het Nationaal Park;
het Actieve Landschap;
de Duinstad en het Landgoed.

Deze metropolitane kernkwaliteiten vormen het vertrekpunt van de structuurvisie. De overkoepelende gedachte is dat ze worden behouden en waar mogelijk verder worden versterkt. Daartoe worden in de structuurvisie verschillende ruimtelijke keuzes gemaakt.

De structuurvisie moet niet worden gezien als een blauwdruk voor de toekomst, maar als een kompas waarmee de gemeente de koers bepaalt. De structuurvisie zet de stip op de horizon in 2040, toont de ruimtelijke visie tot 2025 en laat de uitvoering zien in een uitvoeringsprogramma.

gerelateerde projecten