Omgevingsvisie Hillegom

Hillegom NL

Wordt met de komst van de nieuwe omgevingswet ‘alles anders’ of wordt het ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Beide stellingen worden met grote overtuiging gepredikt. De waarheid ligt, zoals wel vaker, in het midden. Vooral de manier van werken, het proces, zal anders (moeten) worden. Niet alleen veronderstelt de nieuwe wet een integrale werkwijze, maar het feit dat de gemeente straks slechts acht weken heeft om op een omgevingsvergunningaanvraag te reageren, vraagt om een heldere kijk op de toekomst. Hiervoor is in de nieuwe wet het instrument ‘omgevingsvisie’ opgenomen (zie ook www.omgevingswetloket.nl).

De gemeente Hillegom wacht niet tot de omgevingswet in 2019 in werking treedt, maar heeft nu al de handschoen opgepakt en heeft KuiperCompagnons opdracht gegeven voor het opstellen van een omgevingsvisie. Daarbij maken wij gebruik van onze eerdere ervaringen met het opstellen van omgevingsvisies, alsmede van onze ervaringen uit het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met thema’s als cultuurverandering, integrerend werken, co-creatie, democratische legitimiteit en ‘sturen op zo min mogelijk sturing’.


nieuws

Gerelateerde projecten