projecten › Pilots Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
oirschot1.jpg

Pilots Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Divers – Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet.

De BNSP is door het Ministerie geselecteerd om negen pilots voor het nieuwe instrument omgevingsvisie te werven, te begeleiden en een kennisontwikkelings- en leertraject op te zetten rondom die pilots. Doel is ‘leren en inspireren’: ervaring opdoen met de omgevingsvisie en deze delen nog voordat de wet in werking treedt! De pilots zijn gestart in het najaar van 2014. In januari 2016 is de eindrapportage ‘Vertel dit verhaal niet verder, doe het gewoon’ aan de minister aangeboden. In vijf van de negen pilots heeft KuiperCompagnons een rol gespeeld pilot-coach of pilot-expert.

Het gaat om de volgende vijf pilots:
Pilot Omgevingswet Groningen
Pilot Omgevingswet Oirschot
Pilot Omgevingswet Uden
Pilot Omgevingswet Voorst
Pilot Omgevingswet Zoetermeer

Meer weten over deze Pilots? Klik hier

gerelateerde projecten