Projectmanagement en directievoering

KuiperCompagnons heeft een ruime ervaring op het gebied van processen en projecten. Deze ervaring wordt ingezet in de dagelijkse aansturing van een diversiteit aan projecten. Deze diversiteit zorgt voor een inzet op maat voor elk project.

Diensten

Projectmanagement
Het managen van een voorbereidingsproces in de bouwwereld vraagt om zeer specifieke kennis en skills. Elk project kent een andere aanpak. Samen met onze opdrachtgever zullen wij een projectplan opstellen voor de invulling van het projectmanagement. Onze IPMA-gecertificeerde projectmanagers zullen het project van begin tot einde succesvol begeleiden.
Ook kunnen wij hierin een deeltaak vervullen en alleen de noodzakelijke procesondersteuning bieden, waarbij wij bijvoorbeeld alleen het proces managen of de coördinatie tussen partijen verzorgen.

Designmanagement
Bij complexe projecten is het managen van het ontwerpproces oftewel het designmanagement zeer van belang. Voorafgaand aan het project maken wij een ontwerpplan waarin de invulling van de sturing van het ontwerpproces wordt ingevuld.
Dit gaat om de mate van ontwerpkwalificatie, het toetsen en ijken van het PvE en de uiteindelijke kwalificatie van de uitvoering, waarbij het PvE wordt getoetst aan het resultaat.

Realisatiemanagement
In nauw overleg met uw directievoerder kunnen wij optreden als bouwmanager voor de dagelijkse begeleiding en vertegenwoordiging tijdens de uitvoering.
Denk hierbij aan overlegcoördinatie, voorzitten en/of verslagleggen van vergaderingen, controleren meer- en minderwerk, controle op V&G en aansturen toezichthouder.

Directievoering
Onze directievoerder vertegenwoordigd u in de uitvoeringsfase en zal een goede partij zijn voor de aannemer tijdens de bouw en –indien nodig de werkvoorbereidingsfase. Tijdens de bouw zullen wij onder andere het contract bewaken, het meer- en minderwerk afhandelen en zorgen voor een goede projectadministratie of organisatie.

Bouwtoezicht
Bij elke bouw is een mate van (kwaliteits)toezicht benodigd of het nu gaat om goed vakmanschap, V&G of het bouwen conform het bestek.

Voorafgaand aan de inzet van onze toezichthouder zullen wij een toezichtsplan opstellen waarin de hoofdzakelijk de mate en wijze van toezicht wordt bepaald. Bij toezicht op complexe installaties zullen wij hiervoor een separate toezichthouder inschakelen.


Gerelateerde projecten