projecten › Helpermaar
HelpermaarKuiperCompagnons04.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons02.jpg
polderrand10web.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons01.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons03.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons06.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons08.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons05.jpg
HelpermaarKuiperCompagnons07.jpg

Helpermaar

Groningen NL – Met de heldere opzet van het stedenbouwkundig ontwerp voor de toekomstige woonlocatie Helpermaar, werd door KuiperCompagnons de prijsvraag gewonnen.

Het plan berust op een goede inpassing van de verschillende deelplannen in de landschappelijke context en de logische aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige hoofdstructuur van Groningen-Zuid.

De Singel, een voortzetting van een bestaande stadssingel, verdeelt het plangebied in tweeën; ten oosten de Hondsrug met zijn hoge glooiende landschap en zijn bosrijke karakter en ten westen het vlakke landschap van de Polderrand met bestaande waterpartijen en zijn hoge populieren. De Hondsrug kenmerkt zich door een informele, losse verkaveling terwijl de Polderrand juist de lange lijnen benadrukt.

gerelateerde projecten