projecten › Kernrandzonevisie Tappersheul III
KuiperCompagnonskernrandzonetappersheul.jpg
KuiperCompagnonsOudewaterOntwikkelingen.jpg
KuiperCompagnonsOudewatervisiekaart.jpg

Kernrandzonevisie Tappersheul III

Oudewater – In opdracht van de gemeente Oudewater heeft KuiperCompagnons een kernrandzonevisie opgesteld voor de noordwestelijke rand van Oudewater.

De gemeente wil hier het bestaande bedrijventerrein uitbreiden en er ook een aantal sportvoorzieningen realiseren. Omdat Oudewater hier grenst aan het open veenweidegebied van het Groene Hart, is het belangrijk om een goede landschappelijke visie te hebben op hoe deze nieuwe voorzieningen het beste ontwikkeld en ingepast kunnen worden. De toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde van de zone zijn van belang om een duurzame kernrand voor de toekomst te borgen. Een belangrijk onderdeel van de op te stellen visie zijn ook de stad-landverbindingen, de landschappelijke inpassing, de zichtlijnen en de te realiseren watercompensatie.
Ter uitvoering van de kernrandzonevisie werken we momenteel aan het bestemmingsplan voor deze ontwikkelingen.

Wilt u de Kernrandzonevisie Tappersheul III lezen of downloaden? Klik dan op het onderstaande pdf icoontje.

gerelateerde projecten