projecten › Stadseiland Veur Lent
veurlent03.jpg
veurlent01.jpg
veurlent02.jpg

Stadseiland Veur Lent

Nijmegen NL – Nijmegen, de oudste stad van Nederland, springt over de Waal.

Nijmegen, de oudste stad van Nederland, springt over de Waal. De aanleg van een nevengeul is nodig voor het opvangen van overtollig water in geval van hoge waterstanden. Deze combinatie van ontwikkelingen levert een nieuw eiland op, midden in de stad, dat nieuwe perspectieven biedt voor een symbiose tussen stad en natuur. KC bedacht een concept voor het stadseiland Veur Lent in wording.

Rivierpark voor stadsbewoners
Het plan gaat uit van een heel geleidelijke ontwikkeling. Veur Lent moet een plek worden die bewoners aan gene zijden van de rivier kunnen koesteren als lokkend perspectief voor verlangens en dromen. De dynamiek van de rivier en de stad aan de overzijden moet er voelbaar worden. Maar wel in een omgeving die ruimte biedt voor natuurbeleving en waterrecreatie. Een rivierpark kortom met een natuurlijke aantrekkingskracht op de stadsbewoners.

gerelateerde projecten