projecten › Structuurvisie De Bilt 2030
01landschappelijkeovergang.png
02PrincipeTuinNoordvleugel.png
03DSC6752.png
04RuimtelijkeHoofdstructuur.png
05boerderijeninhetlint.png
06StructuurvisieDeBilt.png
07bedrijventerreinen.png

Structuurvisie De Bilt 2030

De Bilt – De gemeente De Bilt is de groene tuin van de regio Utrecht. In de door KuiperCompagnons opgestelde structuurvisie voor de gemeente wordt daarom nadrukkelijk niet ingezet op grootschalige stedelijke ontwikkelingen.

In plaats daarvan zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • het behoud en de versterking van de grote verscheidenheid aan kernen/woonomgevingen in relatie tot de diversiteit aan landschapstypen;

  • het waarborgen van de levendige, dynamische samenleving met vele verschillende gezichten, met ruimte en kansen voor iedereen;

  • de ontwikkeling van een Life-science As als groene loper van De Uithof met groene werklandgoederen;

  • verbetering van de bereikbaarheid door onder meer de aanleg van een nieuwe verbinding met hoogwaardig openbaar vervoer;

  • het versterken van de positie van de gemeente als recreatieve trekker, onder meer door het op de kaart zetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het zichtbaar en mogelijk toegankelijk maken van de forten.


Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben als doel de bestaande kwaliteiten te behouden en verder te versterken. Kleinschalige woningbouw en ontwikkeling van werklocaties bijvoorbeeld zijn vooral een middel om een dynamische en gevarieerde samenleving te behouden. Ontwikkelingen zijn maatwerk en worden steeds zorgvuldig en stapsgewijs ingepast binnen landschap en kernen.

gerelateerde projecten